İstanbul’da fay hattının geçtiği yerler

İstanbul, konum olarak Kuzey Anadolu Fay Zonu olarak bilinen sismik açıdan oldukça aktif bir bölgede yer alıyor. Bu fay zonu, Anadolu Plakası ile Avrasya Plakası arasında yer alıyor. Bu nedenle İstanbul’da deprem açısından yüksek risk olduğundan söz edilebilir. Şehri tehdit eden en önemli fay hattı, İstanbul’un güneyinden geçen Kuzey Anadolu Fayı olarak biliniyor.

Kuzey Anadolu Fayı, İstanbul’un güneyinden, Marmara Denizi içinden geçiyor. Ancak Kuzey Anadolu Fayı tek başına bir tehdit değil. Bu fay hattının çeşitli kolları, İstanbul’un içinden geçiyor.

istanbul fay hatlari

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan en güncel fay haritasına göre, Kuzey Anadolu Fayının kolları sadece Kocaeli tarafında gösteriliyor. Ancak Aydos Dağı etrafından da bir kol geçtiği biliniyor.

Prof. Dr. Naci Görür, Gebze’den Kadıköy’e kadar karada aktif bir fay hattı olduğunu açıkladı. Bu fay hattının aktivite olarak zayıf olsa da aktif olduğunu belirten Prof. Dr. Görür, Kartal’da bir zafiyet zonu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Görür’ün açıklamaları, akıllara 2021 yılında Aydos’da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremi getirdi.

İstanbul için en büyük tehdit yine de Kuzey Anadolu Fayı’nın zarar verici bir depreme yol açabilecek şekilde yırtılmasından kaynaklanmaktadır. Tarihsel kayıtlara göre bu fay hattında çok sayıda büyük deprem meydana gelmiştir. 22 Mayıs 1766’da İstanbul’da 7,1 büyüklüğünde bir deprem olmuş, çok sayıda bina hasar görmüştür.

İstanbul’da Kuzey Anadolu Fayının Ganos Fayı (batısında) ve Adalar Fayı (doğusunda) olarak bilinen kısımlarının büyük bir depreme yol açabileceği tahmin ediliyor.