İstanbul’un mutluluk kapısı anlamındaki eski adı

İstanbul geçmişte çok farklı isimlerle anılmıştır. İstanbul için kullanılan isimler, farklı anlamlar taşır. En merak edilen isimlerden biri de, çeşitli bilgi yarışmalarında ve bulmacalarda da sıkça karşımıza çıkan, İstanbul’un mutluluk kapısı anlamındaki eski adıdır.

İstanbul için akılda kalan isimler; Bizans ve Osmanlı dönemlerinde “Konstantinopolis” veya “Kostantiniyye” (Osmanlı döneminde Konstantinopolis’in Arapçası olarak kullanılan) ve Türkiye’de ise 1930’dan itibaren resmi olarak mevcut ismi haline getirilen ismiyle “İstanbul” olmuştur.

Mutluluk Kapısı ve İstanbul

Peki İstanbul’un mutluluk kapısı anlamındaki eski adı nedir? Osmanlı döneminde İstanbul için çeşitli isimler kullanılmıştır. Genel olarak diplomatik yazışmalarda ve iç içtihatlarda geçen bu isimler, Fasrça ve Arapça gibi dillerden gelmiştir.

İstanbul için mutluluk kapısı anlamına gelen “Dersaadet” adı da Arapça kökenli bir isimdir ve Osmanlı döneminde diplomatik yazışmalarda kullanılmıştır.

Ayrıca kullanılan diğer benzer isimler ise şunlardır; Derâliye (“Yüce Kapı”), Bâb-ı Âli (“Yüce Kapı”), Pâyitaht (“Tahtın Ayağı” veya “Başkent”) ve Asitane (“Devletin Eşiği”).

1453 yılında İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı yönetimi tarafından kentin mevcut adı olan Konstantinopolis ismi resmi olarak kullanılmaya devam edildi. Osmanlı’nın işgal edilmesi ve yıkılmasının ardından küllerinden yeniden doğan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kentin resmi adı 1930’dan itibaren İstanbul olarak değiştirildi.