Esenler ne zaman ilçe ve belediye oldu?

Esenler, coğrafi büyüklük bakımından İstanbul’un 11. ilçesi olup, nüfus bakımından ise 12. sıradadır. İlçe, sanayi merkezi olmaktan ziyade, bir yerleşim merkezi özelliği taşımakta ve İstanbul’un kalabalık nüfusuna paralel olarak hızla büyümektedir.

Esenler, çeşitli tarihi eserlere de ev sahipliği yapmakta olup, bu eserler arasında Avas Kemeri, Atışalanı Çeşmesi, Atışalanı Sebili, Menderes Çeşmesi (Litros Ayazması), Yavuz Selim Çeşmesi ve Nene Hatun Çeşmesi gibi yapılar bulunmaktadır.

Esenler’in ilçe ve belediye oluşu

Esenler, 1984 yılına kadar İstanbul Belediyesi’ne bağlı bir Şube Müdürlüğü olarak faaliyet göstermiş, 1984 yerel seçimlerinden sonra Bakırköy Belediyesi Esenler Şube Müdürlüğü olarak hizmet vermiştir. 1992’de Bakırköy ilçesindeki yerleşmelerden yeni ilçeler oluşturulmuş ve Esenler, 1993 yılında İstanbul’un 32. ilçesi olarak resmiyet kazanmıştır. Bu süreç, Esenler’in idari ve demografik yapısında önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Esenler’in ilçe ve belediye olma süreci, İstanbul’un tarihine ve Türkiye’nin sosyo-kültürel dönüşümüne tanıklık eden bir hikâyedir. Bu hikâye, aynı zamanda, bölgenin zengin kültürel mirasını ve toplumsal değişimini de gözler önüne sermektedir. Esenler, geçmişten günümüze İstanbul’un gelişiminde önemli bir rol oynamış ve oynamaya devam etmektedir.

Esenler, İstanbul’un en yeni ilçelerinden biri olarak, modern Türkiye’nin dinamik yapısını yansıtan bir bölgedir. Esenler’in tarihi, Bizans dönemine kadar uzanmakta olup, bu bölgenin en eski sakinleri Litros ve Avas adlarıyla kurulan köylerde yaşayan Rumlar olarak bilinir.

Osmanlı döneminde ise, bu köyler Mahmutbey nahiyesi içerisinde yer alıyor ve Lozan Antlaşması’yla etnik yapısı değişmiştir. Cumhuriyet döneminde, Rum kökenli halkın Yunanistan’a göç etmesiyle boşalan köylere, Doğu Makedonya’dan gelen Türkler iskan edilmiştir.